OUR TEAM

INSIMBI NEWS TEAM
DEDICATED TO PUBLISHING NEWS

Nonhlanhla Mbanjwa

REPORTER
A young and goal driven woman who was born and bread at Harding. I’m currently doing my 4th year in Medical Science at Ukzn. I’m a critical thinker, a problem solver and a very hard working young woman.

Morena
Mokoena

REPORTER
Studied Local Government Finance at Walter Sisulu University. I am working as a news reader on Insimbi Online Radio. I am a Christian.
My motto is that ” I can do all things through Christ who strengthen me “, which I quoted from the book of Philippians 4:12 on the bible.

Siphelele Xaba

PUBLISHER AND EDITOR

Insimbi News yizindaba ezibhalwe ngeSizulu, isiXhosa, isiNgisi ezitholakala ngendlela yesimanjemanje komakhalekhukhwini, nakumakhompyutha. Lokhu kuhambisana nobuchwepheshe obuhambisana neFourth Industrial Revolution kanti sizikhipha zishisa futhi zingahluziwe. Sinikeza abafundi bethu izindaba abazidingayo futhi abazilangazelele. Izindaba zethu zicoshelwa ngobuchule nobunyoninco obuseqophelweni eliphezulu yizingcithabuchopho ezinolwazi olujulile ngokubikwa kwezindaba.

Insimbi News inikeza abafundi bayo ithuba lokuthi nabo baveze imibono ngezindaba ezenzekayo ngokublukahlukana kwazo kuzo zonke izingxenye zezwe kanjalo nasemagumbini omane omhlaba ngenkululeko ephelele.

Sikwethulela izindaba zasekhaya, ezikazwelonke kanye nezamazwe aphesheya kwezilwandle – izindaba, ezemabhizinisi, ezemidhlalo, ezokungcebeleka nezikhethekile nezenzeka bukhoma, ozithola kumasocial media accounts walo leli phephandaba njengoFacebook, YouTube, Zoom.

Physical Address/Ikheli:
KwaMachi Area
Mkhoba Location
Harding, KwaZulu Natal
Harding, 4680

Operating Hours:
24/7

Translate »