Isidumbu somuntu sitholakele kwaJali, ikhanda lisathungathwa

Share

Isithombe sithathwe ku-deadhouse.org, akusona esesigameko okukhulunywa ngaso. Wumfanekiso.

Idolobha laseHarding lidume ngokukhala kwesibhamu esidlula nomphefumulo womuntu, endaweni yasemakhaya eyakhele lona leli dolobha kusathungathwa ikhanda lesidumbu esitholwe sidindilizile.

Kutholwe umuntu enqunywe ikhanda lahlukana nomzimba kanti ikhanda alikatholakali kuze kube manje. Umphakathi namaphoyisa bebematasa izolo bethungatha lona ikhanda ekugcine lingatholwanga nhlobo.

Umzimba wabonwa yingane yesikole iya eskoleni yase ibiza uyise wayo nokuyilapho uyise wafonela isibonda saseMawane, eNgele nesaseZwelisha ngoba indawo ekutholwe kuyona umzimba iphakathi nalezigodi zontathu, khona kwaJali.

“Uma ubuka nje bashumpule ikhanda bahamba nalo, hleze bazothwala ngaye, noma bazothakatha ngaye. Ay asiyazi lento thina siyaqala ukuyibona. Isikibha sakhe besigqitshelweni? Inomkhuba phakathi lento. Sithukile!” Kusho ilunga lomphakathi elingathandanga ukudalulwa.

Kuthiwa umufi wagcina ukubonwa ejoyintini thizeni kodwa-ke akekho osaphumele obala achaze ukuthi kwenzakaleni. Isikibha sakhe sitholwe yizinja zabakwaSidlodlo simbelwe ngasemfuleni kodwa ikhanda dololo!

Kuthiwa ikhanda ngathi belinqunywa nge-grinder noma ihhonela ngendlela umqala ohlephuke ngakhona. Lolu daba silubukele eduze, sizolokhu sifaka amadevelopments amasha.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »