UZuma we-ANC uqokwe njengeMeya eMgungundlovu District

Share

Andiswa Mchunu, eMgungundlovu

Uqokwe njengoSodolobha woMkhandlu omkhulukazi lapha KwaZulu Natal, uMgungundlovu District Municipality uMnuz Mziwokuthula Zuma, engena esihlalweni ebesiqhoqhobelwe nguNksz Thobekile Maphumulo iminyaka eyishumi.

Ukuqokwa kukaMnuz Zuma kulandela ukhetho loHulumeni baseKhaya ekade lubanjwe izwe lonke mhla lulunye kuLwezi kuwona lonyaka.

Lomcimbi wokuqokwa kwamakhansela kanye noSodolobha ububanjelwe eShow Grounds eMgungundlovu, nokade uhanjelwe wuSomlomo kwiSishayamthetho saKwaZulu Natal, iphini likaNgqongqoshe wezokuThutha kuzwelonke uNksz Sindiswa Lydia Chikunga kanye nezinye izicukuthwane.

Ethula inkulumo yakhe okokuqala njengoSodolobha uMnuz Zuma uthe uzokuqeda nya ukugqoza kwezidingo zomphakathi, waphinde wadalula ukuthi kumele kwakhiwe amathuba emisebenzi ukuze kuzohlomula abantu abasha kukhule nomnotho kwisiFunda saseMgungundlovu.

Oqokwe njengeMeya yoMkhandlu omkhulu woMaspala uMgungundlovu District uMziwokuthula Zuma othole amavoti angu-27 weqembu le-ANC. Kwalandela ngemuva kwabakade begaqele lesi sikhundla u-Luke Mary othole amavoti angu-15 yena ongoweqembu leDemocratic Alliance.

Oqokwe njengoSekela kaMeya waloMaspala uSibongile Mabaso we-ANC uthole amavoti angu-27. Olandele uMabaso obegaqele leskhundla uThambokwakhe Madonda ovela eqenjini leDemocratic Alliance othole amavoti angu-15.

Kuvotelwa lezi zikhundla kuvote amakhansela angu-42 kwangu-47, njengoba kubikwa ukuthi amakhansela angu-5 weqembu le-IFP akavotanga kulolu khetho.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »