Ubhokode intombi ngommese wase eyozihenga naye owakuQwebela

Share

Ibhungu eliselincane lishiye abantu basOcingweni kwaMachi bebambe ongezansi, ongenhla bewuyekele ujuzi ophuma emakhaleni emuva kokuthi ligwaze labulala umama wengane yalo washona bese nalo lazibulala.

Lesi sigameko senzeke ngoLwesibili lolu esiphuma kulo. Abahlebele Insimbi News ngalesi sigameko bathi umlisa lo kuthe emuva kokuthi intombi imtshele ukuthi ucu alusahlangani, wavele wayilalela unyendle intombi ngesikhathi iya esikoleni njengoba beyifunda eMdulashi.

Ithe isazihambela kahle inganake lutho, kwathi memfu uyise wengane yayo. Akabuzanga okuningi, ukhiphe ummese wayibhokoda amanxeba amathathu kuya kwamane yashonela khona lapho.

Amaphoyisa afikile endaweni yesigameko, sengathi umsolwa ubesagcwele amathafa. Akuphelanga mahora amangaki, kwezwakala sekuthiwa naye uzibulele. Bathi uzihengile. Intombazane eyasoCingweni, u-Anele Ntuzela kanti umfana owakuQwebela, u-Busani Goba.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »