Kutholakale impahla yesinye isitolo eyatatshwa esinye isitolo eHarding

Share

Isithombe sithathwe kuGoogle, esomtapo wakwenye indawo. Asihlangene noFamily Store noCambrigde.

Ithi ingaba nkulu ingazekeki, uthi noma uyibhala ube unsinsitheka. Kufike ngeshodi elikhulu kithina omaqalazive, laba abathi bekuxoxela indaba babe bekulawula bekutshela ukuthi ungayithi vu! Sisho ophoshozwayo, omamgobhozi, abasiki bebunda.

Basihlebele ukuthi bekuphithizela amaphoyisa kwesinye sezitolo esingadumile, ongena kuso ngoba ubalekela imigqa emide kwezinye nakhona uma kwenzekile wasikhumbula. URhino Cash and Carry osowabizwa ngoCambridge waba yisisulu sokutashelwa impahla ngezinsuku “zobumnandi” lapho abantu babethatha impahla abayidingayo bathi bayokhokha befice kungekho muntu bese bephuma nayo.

IFamily Store yona kayizange itatshelwe (itapelwe ngolwimi lwakaMachi noJali), kepha yiyo eyatapa. Lokhu kuphoshozwe osbhinca makhasana bethi bekugcwele amaphoyisa kulesiya sitolo esingadumile, epequlula futhi ephuma nempahla yomtapo.

“Mphathi, angizange ngiyibone impahla engaka! UCambridge wonke utholakale eFamily Store. Angikhumbuli kutatshwa eFamily Store, kodwa osomaqhinga babona ithuba balisebenzisa. Bezikhala kubo namuhla. Ekazi zikhala nini kubafundisi nonesi!” Kuphawula omunye uphoshozwayo othe singalithi vu igama lakhe.

Imizamo yokuzwa uhlangothi lwezitolo, esitatshelwe nesitapile kayiphumelelanga. Kusolakala ukuthi umtapi ubesakhungethwe wukhwantalala lokutholakala komtapo wakhe kanti umtatshelwa yena, ubesabhekisisa kwampahla efana neyakhe.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »